Zastupitelstvo

Starosta obce:

  • Radim Šupka

1. Místostarosta:

  • Ing. Zdeněk Schaffelhofer ml.

2. Místostarosta:

  • Tomáš Suchý

Zastupitelé:

  • Ing. Petr Hrubý
  • Rudolf Červený
  • Václav Paleček
  • Ing. Jaroslav Zábranský

Zasedání zastupitelstva obce je veřejně a koná se přibližně 1x měsíčně. Termín konání zastupitelstva je vždy vypsán a vyvěšen 7 dní předem.


Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 24.09.2022 - dosud
Složení platné v období: 24.09.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Radim Šupka

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Zdeněk Schaffelhofer

Pozice: místostarosta
Jméno: Tomáš Suchý

Jméno: Rudolf Červený

Jméno: Ing. Petr Hrubý

Jméno: Václav Paleček

Jméno: Ing Jaroslav Zábranský


Veřejné zasedání zastupitelstva se konná většinou 1x do měsíce, zpravidla první čtvrtek v měsici

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.