Svoz domovního odpadu

Směsný komunální odpad z domácností

 • Ceník svozu komunálního odpadu v roce 2023 (ke stažení)
  • Svoz komunálního odpadu tzv. známka na popelnici (dle schválené obecně závazné vyhlášky obce Doubravice č. 1/2021)
   • Občan s trvalým pobytem v obci Doubravice 1x za 14 dní (každý lichý týden v pondělí) = 660, -Kč / osoba 
     
                         
 • Svozový plán pro rok 2023 (ke stažení)
  • Frekvence svozů nádob na KOMUNÁLNÍ ODPAD: Obec Doubravice zvolila jednotnou frekvenci svozu na 1x za 14 dní (každý lichý týden v pondělí)
  • Frekvence svozů nádob na PLAST: Obec Doubravice zvolila jednotnou frekvenci svozu na 1x za 4 týdny dní (pátek)
  • Frekvence svozů nádob na PAPÍR: Obec Doubravice zvolila jednotnou frekvenci svozu na 1x za 4 týdny dní (pátek)
  • Frekvence svozů nádob na SKLO a KOVOVÝ ODPAD: Obec Doubravice zvolila jednotnou frekvenci svozu na 1x za 30 dní
    
 • Jak předcházet vzniku odpadů (po kliknutí na odkaz se dozvíte více)


POPLATKY JE MOŽNÉ UHRADIT TĚMITO ZPŮSOBY:

Výběr poplatků na rok 2023 bude prováděn, v průběhu měsíce ledna roku 2023, a to od 9.1.2023. Výběr poplatků prosím proveďte nejpozději do 31.1.2023.

 • v kanceláři Obecního úřadu Doubravice, v úředních hodinách ZDE, a to buď v hotovosti nebo nově i platební kartou (od 16.1.2023).
 • přes internetový e-shop obce: odkaz ZDE.
  • Návod pro zaplacení přes e-shop si můžete stáhnout ZDE.
 • převodem na běžný účet obce Doubravice č.ú.: 460939/0300.

Pro platby přes převodem na běžný účet, prosím vždy uvádějte číslo popisné jako variabilní symbol!

V případě platby přes internetový e-shop nebo platbou na běžný účet Vám bude známka na popelnice osobně doručena (schránka) pracovníkem úřadu. 

V měsíci lednu budou vyvážet pouze popelnice dle zaslaného rozpisu pro rok 2023, který je také k nahlédnutí nebo ke stažení na webových stránkách obce www.obecdoubravice.cz, a to i s původní známkou na rok 2022. Popelnice vůbec bez známky nebude vyvezena. Od 1.2.2023 již nebude vyvezena žádná popelnice bez známky na rok 2023!
 

Upozornění:

Na vše, co do popelnic nepatří, slouží občanům naší obce místa pro sběr tříděného odpadu, kontejnery na bioodpad a nově také sběrný dvůr! Informace o sběrném dvoře naleznete na stránkách obce: Sběr velkoobjemového odpadu: sběrný dvůr v Plané u ČB 

Děkujeme, že správně třídíte!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doubravice-navod-platba.pdf 1481.8 Kb
prehled-poplatku-pro-obec-doubravice-pro-rok-2023507148352.pdf 98 Kb
svozovy-plan-obce-doubravice-pro-rok-2023860096423.pdf 78.9 Kb