Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce, odpady
Obecně závazné vyhlášky vydané obcí Doubravice
Nařízení vydaná Obecním úřadem Doubravice