Služby Czech POINT

Služby Czech POINT

Služby Czech POINT pro občany Doubravice

czech point

Obecní úřad v obci Doubravice je kontaktním místem pro službu Czech POINT. V úředních hodinách zde občané tedy mohou získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

 

Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do těchto kategorií:

  1. Výpisy z informačních systémů veřejné správy (např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí)
  2. Podání vůči státní správě (např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání)
  3. Základní registry (např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů)
  4. Datové schránky (např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových atd.)
  5. Konverze na žádost a související služby (Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek)
  6. Zprostředkovaná identifikace osoby

Kompletní seznam služeb, včetně jejich aktuální dostupnosti a ceníku najdete zde: http://www.czechpoint.cz/public/