Úřední deska
Zasedání zastupitelstva obce Doubravice 19.2.2020
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 20.2.2020
Záměr obce Doubravice
Informace k dani z nemovitosti
Plán svozů plastu a papíru v obci Doubravice na rok 2020
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.4. o míst.poplatku ze psů
Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb.,
Návrh rozpočtu na rok 2020
Poplatky roku 2020
Odstranění a ořez dřevin
Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb.,
Veřejná vyhláška
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.3/2019

Požární řád


Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.1/2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Smlouva o poskytnutí dotace
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Střednědobý rozpočtový výhled SMO Pomalší
Rozpočet SMO Pomalší na rok 2019
Poplatky roku 2019

informace


Svozový plán odpadu obce Doubravice
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtu na rok 2019
Usnesení o volbě starosty obce Doubravice
Schválený závěrečný účet roku 2017
Závěrečný účet SMO Pomalší
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2017
Smlouva o poskytnutí dotace SMO Pomalší
Výroční zpráva 2017
Finanční správa, Informace k dani z nemovotosti
Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb.
Rozpočet SMO Pomalší na rok 2018
Svozový plán : plastu,skla, papíru a plechových obalů
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Nařízení obce č.5/2017
Smlouva o poskytnutí dotace,destinační společnosti - Novohradsko –Doudlebsko
Upozornění E-ON ořez dřevin
Elektronická evidence tržeb
Smlouva o poskytnutí dotace SMO Pomalší
Cestovní doklady pro děti
Vyjádření o existenci sítí
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace provozovatele Čevak a.s.