Úřední deska
Odstranění a ořez dřevin
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.1/2019

Požární řád


Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.1/2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Smlouva o poskytnutí dotace
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb.
Střednědobý rozpočtový výhled SMO Pomalší
Rozpočet SMO Pomalší na rok 2019
Poplatky roku 2019

informace


Svozový plán odpadu obce Doubravice
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtu na rok 2019
Usnesení o volbě starosty obce Doubravice
Schválený závěrečný účet roku 2017
Závěrečný účet SMO Pomalší
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2017
Smlouva o poskytnutí dotace SMO Pomalší
Výroční zpráva 2017
Finanční správa, Informace k dani z nemovotosti
Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb.
Rozpočet SMO Pomalší na rok 2018
Svozový plán : plastu,skla, papíru a plechových obalů
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Nařízení obce č.5/2017
Smlouva o poskytnutí dotace,destinační společnosti - Novohradsko –Doudlebsko
Upozornění E-ON ořez dřevin
Elektronická evidence tržeb
Smlouva o poskytnutí dotace SMO Pomalší
Cestovní doklady pro děti
Vyjádření o existenci sítí
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace provozovatele Čevak a.s.