Úřední deska
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení
7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení vodoprávního řízení z moci úřední ve věci domnělého vodního toku v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic, Vidov, Staré Hodějovice a Roudné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020
Finanční úřad pokyny k dani z nemovitosti
Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb.,
Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb
Výroční zpráva 2020
Svozový plán plastu a papíru v roce 2021
Poplatky roku 2021
návrh rozpočtového výhledu SMO Pomalší
Návrh rozpočtu SMO Pomalší 2021
Oznámení o povinnosti vyplívající novelye zákona 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
závěrečný účet SMO Pomalší
Smlouva o poskytnutí dotace SMO Pomalší
Nívrh závěrečného účtu za rok 2019
veřejná vyhláška
veřejná vyhláška
Web KÚ Sběr nabídek dobrovolníků

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

Adresa odkazu je https://www.kraj-jihocesky.cz/evidence-dobrovolniku-vyzva-jihoceskeho-kraje-covid-19
Kontakty vyplněné do tohoto formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb (odbornosti zdrav. a soc.) a Panelu nestátních neziskovýchorganizací, který koordinuje dobrovolnickou pomoc (mimo zdrav. a soc. odborností).


Výroční zpráva 2019
Plán svozů plastu a papíru v obci Doubravice na rok 2020
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.4. o míst.poplatku ze psů
Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb.,
Poplatky roku 2020
Odstranění a ořez dřevin
Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb.,
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.3/2019

Požární řád


Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.1/2019
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Střednědobý rozpočtový výhled SMO Pomalší
Rozpočet SMO Pomalší na rok 2019
Svozový plán odpadu obce Doubravice
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Usnesení o volbě starosty obce Doubravice
Schválený závěrečný účet roku 2017
Závěrečný účet SMO Pomalší
Smlouva o poskytnutí dotace SMO Pomalší
Výroční zpráva 2017
Finanční správa, Informace k dani z nemovotosti
Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb.
Rozpočet SMO Pomalší na rok 2018
Svozový plán : plastu,skla, papíru a plechových obalů
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Nařízení obce č.5/2017
Smlouva o poskytnutí dotace,destinační společnosti - Novohradsko –Doudlebsko
Elektronická evidence tržeb
Cestovní doklady pro děti
Vyjádření o existenci sítí
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace provozovatele Čevak a.s.