Rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2021
Rozpočtové opatření č.13/2020
Rozpočtové opatření č.12/2020
Rozpočtové opatření č.11/2020
Rozpočtové opatření č.10/2020
Rozpočtové opatření č.9.2020
Rozpočtové opatření č.8.2020
Rozpočtové opatření č.7.2020
Rozpočtové opatření č.6.2020
Rozpočtové opatření č.5.2020
Schválený závšrečný účet roku 2019
Rozpočtové opatření č.4.2020
Rozpočtové opatření č.3.2020
Rozpočtové opatření č.2.2020
Rozpočtové opatření č.1.2020
Schválený rozpočet na rok 2020
Rozpočtové opatření č.11.2019
Rozpočtové opatření č.10.2019
Rozpočtové opatření č.9.2019
Rozpočtové opatření č.8.2019
Rozpočtové opatření č.7.2019
Rozpočtové opatření č.6.2019
Rozpočtové opatření č.5.2019
Rozpočtové opatření č.4.2019
Schválený závěrečný účet roku 2018
Rozpočtové opatření č.3.2019
Rozpočtové opatření č.2.2019
Rozpočtové opatření č.1.2019
Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 -2022
SMO Pomalší, schválený rozpočet na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022
Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2019 - 2022
Rozpočtové opatření č.10.2018
Rozpočtové opatření č.9.2018
Rozpočtové opatření č.8.2018
Rozpočtové opatření č.7.2018
Rozpočtové opatření č.6.2018
Rozpočtové opatření č.5.2018
Schválený závěrečný účet 2017
Rozpočtové opatření č.4.2018
Rozpočtové opatření č.3.2018
Rozpočtové opatření č.2.2018
Rozpočtové opatření č.1.2018
SMO Pomalší, schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednšdobý výhled rozpočtu na rok 2019-2021
Schválený rozpočet 2018
Rozpočtové opatření č.10. 2017
Rozpočtové opatření č.2.2017 SMO Pomalší
Rozpočtové opatření č.9.2017
Rozpočtové opatření č.8.2017
Rozpočtové opatření č.7.2017
Rozpočtové opatření č.6.2017
Rozpočtové opatření č.5.2017
Závěrečný účet roku 2016
Rozpočtové opatření č.4.2017
Rozpočtové opatření č.3.2017
Rozpočtové opatření č.2.2017
Rozpočtové opatření č.1.2017
Rozpočet roku 2017
Výkaz plnění rozpočtu 2016
Schválený střednědobý rozp.výhled 2016-2019
Rozpočet roku 2016
Výkaz plnění rozpočtu 2015
Výkaz plnění rozpočtu 2014
Rozpočet 2015
Rozpočtová opatření č.9 - 11.2014
Rozpočtová opatření
Výkaz plnění rozpočtu 2013
Rozpočtová opatření
Rozpočet 2014
Rozpočet 2013
Výkaz plnění rozpočtu 2012
Rozpočtová změna č.4
Rozpočtová změna č.3.
Rozpočtová změna č.2.
Rozpočtová změna č.1.
Výkaz plnění rozpočtu 2013
Závěrečný účet za rok 2011
Rozpočet 2012
Rozpočtové opatření č.2
Závěrečný účet 2016
Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2011
Rozpočtová opatření za rok 2011
ROZPOČET OBCE NA ROK 2011
Rozpočet na rok 2011 podrobný