Výbory obce

FINANČNÍ VÝBOR

  • Rudolf Červený (předseda výboru)

  • Mgr Alice Hypšová, daňový poradce (člen výboru)

  • Josef Štěcha (člen výboru)

Požadavky na výbor: Požadavky vyplývají ze schváleného Jednacího řádu Finančního výboru obce, k nahlédnutí ZDE.


KONTROLNÍ VÝBOR

  • Václav Paleček (předseda výboru)

  • Jiří Sedlák (člen výboru)

  • Ing. Zdeněk Schaffelhofer (člen výboru)

Požadavky na výbor: Min. 1x za 3 měsíce jednání výboru a podrobná kontrola schválených zápisů ze zastupitelstva. Kontrola splněných a nesplněných bodů a zpětná vazba (zápis) zastupitelstvu obce s návrhem dalšího řešení.


STAVEBNÍ VÝBOR

  • Ing. Petr Hrubý (předseda výboru)

  • Václav Paleček (člen výboru)

  • Ing. Jaroslav Zábranský (člen výboru)

Požadavky na výbor: Kontrola a revize požadavků na stavby v současném Územním plánu obce. Při jakékoli informaci týkající se staveb, ve kterých je obec účastníkem řízení, předložení návrhu ke schválení zastupitelstvu obce.