Aktuality

Vyhodnocení průzkumu rozvoje a spokojenosti života v obci Doubravice

Vážení spoluobčané,

ke dni 30.12.2022 byl ukončen sběr odpovědí do zveřejněného dotazníku rozvoje a spokojenosti života v obci Doubravice. Celkem nám nakonec dorazilo 91 odpovědí (6 odpovědí bohužel dorazilo až po uzávěrce), což je přibližně 2/3 účast. Díky takovému počtu odpovědí, je to už opravdu celkem kvalitní průzkum, který má pro nás jako zastupitelstvo obce i vás jako občany velkou vypovídající hodnotu.

Kompletní přehled výsledků naleznete v podrobném reportu ZDE. Můžete si pdf otevřít a v klidu projít. Zároveň se Vám pokusím výsledky shrnout v krátkosti v textu níže.
 

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

Velké většině lidí (95,6 %) lidí se žije v Doubravici dobře. Zdaleka nejvíce oceňují klidný život (68,1 %) a pak blízkost přírody (54,9 %). Naopak občany nejvíce trápí nedostatečná veřejná doprava (37,4 %) a pak nedostatek služeb v obci (19,8 %). Ze zmiňovaných nedostatečných služeb, občany zdaleka nejvíce trápí nedostatečná kvalita místního obchodu (44 %), a pak je to již na stejné úrovni: nedostatečná péče o zeleň v obci (16,5 %), chybějící volnočasové kroužky pro děti (16,5 %) a chybějící cvičení pro ženy (13,2 %).

Velká většina obyvatel (86,8 %) je spokojena s možnostmi vzájemného setkávání, které v obci jsou. Stejně tak jsou ve velké většině spokojeni s činností zastupitelstva obce (84,6 %). Prostor ke zlepšení je ale určitě v informovanosti občanů o dění v obci, kdy více jak třetina (36,3 %) se necítí dostatečně informovaná. Pro lepší informovanost občané preferují:

 • E-mailový newsletter (56 %)
 • Webové stránky obce (41,8 %)
 • Obecní noviny (27,5 %)

Velmi dobrou zprávou je, že skoro všichni občané (95,6 %) třídí odpad a více jak polovina (53,8 %) by ocenila možnost využití sběrného dvora, který jsme nyní nově zajistili. Co se týká budoucích investic a akcí, tak by občané preferovali:

 • Kvalitnější péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci (29,7 %)
 • Vybudování chodníků (27,5 %)
 • Podporu kulturních a společenských událostí v obci (26,4 %)

Pouze polovina občanů hodnotila kvalitu péče o seniory v obci a z toho více 63 % je spokojeno se současným stavem, takže to můžeme opět brát jako prostor ke zlepšení. U péče o děti by 63,8 % občanů uvítalo možnost příměstského tábora v období prázdnin. 74,8 % by přišlo na promítání filmu, je to tedy celkem atraktivní možnost akce pro občany. Naopak pouze 59,4 % hodnotí pozitivně současné koncerty Důvody a možnosti ke zlepšení jsou uvedeny v podrobnostech vyhodnocení průzkumu.

Jednou z nejpozitivnějších zpráv je, že 82,4 % občanů má chuť se zapojit do činnosti obce a určitě bychom je chtěli ze strany zastupitelstva v blízké budoucnosti aktivně oslovit a využít jejich energie! V případě, že to úspěšně zvládneme, tak můžeme opravdu mnoho věcí ještě zlepšit a posunout.

Co se týká přímých podnětů od občanů, tak ty si prosím projděte sami, je jich opravdu hodně a jsou opět uvedeny v podrobnostech vyhodnocení průzkumu v příloze e-mailu.

Na závěr bych rád zmínil, že máme radost, že akce, které jako zastupitelstvo obce plánujeme na letošní rok 2023, skutečně i odpovídají tomu, co vy jako občané chtete:

 • Kompletní revitalizace okolí rybníka
 • Obnova a pravidelná údržba zeleně v obci
 • Úprava sezení „pod lípou“
 • Možnost využití sběrného dvora pro občany obce
 • Úprava stání na BIO odpad + přidání dalšího pro spodní část obce
 • Nové webové stránky obce
 • Aktualizace kontaktů a pravidelná informovanost občanů (pravidelný newsletter) + SMS modul pro důležité informace
 • Ve spolupráci se spolkem Filipovec pak nová akce „Doubravický den“ a další pravidelné akce

Za nás jako zastupitelstvo obce je to nyní v krátkosti asi vše. Kdybyste měli k průzkumu a jeho vyhodnocení jakoukoli zpětnou vazbu, budeme velmi rádi. Děkujeme.

Zastupitelstvo obce