Aktuality

Varování: Ptačí chřipka

Varování:Ptačí chřipka

V Starohaklovském rybníku byl nalezen výskyt ptačí chřipky. Státní veterinární správa zprávou (SVS/2024/029551-C) doporučuje přijmout určitá opatření, jelikož v této oblasti 10 km od místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí (dále jen „chovaní ptáci“).
Chovatelům doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména abyste chránili chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem této nákazy. V případě, že zjistíte zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci chovaných ptáků, je třeba, abyste tyto skutečnosti neprodleně oznámili KVS SVS . Dále se doporučuje krmivo a napájecí vodu pro domácí drůbež umístit do budov, popř. pod přístřešky.

 

V případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků v NAŠÍ obci nebo v její blízkosti rovněž neprodleně informovali KVS SVS pro Jihočeský kraj a s uhynulými ptáky nemanipulovali.

Ptačí chřipka a malochovatelé – Nadace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozor-na-ptaci-chripku.pdf 579.6 Kb