Aktuality

Ukončení uzavírky komunikace 579/1 Doubravice – Staré Hodějovice

Rádi bychom Vás informovali, že na základě dnešní dohody se společností Swietelski a.s. a SÚS JČ kraje dojde

od soboty 29.4.2023 k ukončení uzavírky části komunikace 579/1 a jejímu plnému zprůjezdnění! 

Chceme však upozornit, že na základě dohody realizační firmy a majitele komunikace Správy a údržby silnic JČ kraje dojde pouze k zasypání výkopů a jejich zhutnění a finální nový povrch bude položen až přibližně za 3 měsíce, tak aby nedošlo k jeho rychlému znehodnocení díky nezhutnění zásypu výkopů.

Při této příležitosti, budeme usilovat o dohodu s SÚS JČ kraje, aby zároveň došlo k opravě krajnice dotčené komunikace a došlo tak také k jejímu mírnému rozšíření a zkvalitnění dopravy v tomto místě.

Zastupitelstvo obce Doubravice