Aktuality

Poskytování informací obce o odpadovém hospodářství občanů a soustavu indikátorů odpadového hospodářství obce

Rádi bychom Vás informovali o nové povinnosti obce. Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2023 nové metodické doporučení pro poskytování informací obcemi o odpadovém hospodářství občanům a soustavu indikátorů odpadového hospodářství obce.

Obec má podle zákona o odpadech povinnost sdělovat občanům informace o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.
Nejméně jednou ročně vám nyní budeme zveřejňovat výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. 
Našim cílem je dostat se nad 60% plnění separačního plánu.

OÚ Doubravice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-obcanum-obec-doubravice-o-odpadech-za-rok-2022.pdf 917.9 Kb