Aktuality

Informace o záchraně lip, výsledcích ankety a budoucnosti památníku na návsi

Vážení spoluobčané,

Informace o záchraně lip, výsledcích ankety a budoucnosti památníku na návsidovolte mi, abych Vás nyní poněkud obšírněji informoval o probíhajících pracích a výsledcích uskutečněné ankety týkající se „Záchrany lip a obnovy památníku“ v naší obci. Bezpochyby jste si všimli, že tento týden probíhají na návsi práce na záchranu lip. Při obnažení kořenů se bohužel potvrdil předpoklad, že kořenový systém lípy blíže k rybníku je již natolik napaden Dřevomorem kořenovým, a proto lípa nepůjde zachránit. Je naopak je narušena její stabilita, proto na podzim musí dojít k jejímu odstranění a výměně za novou vzrostlou lípu. Dobrou zprávou je, že u druhé lípy (blíže k hospodě) se doufejme záchranné práce povedly. Byl odstraněn beton a navážka, která v kořenovém systému byla. Vše bylo vyměněno za nový štěrk, kvalitní substrát navíc doplněno hydrogelem a bylo také vytvořeno šest nových zalévacích otvorů, tak aby lípa měla neustále dostatek vláhy a mohla dále vzkvétat. Omlouváme se všem za větší prašnost a hlučnost, ale jiným způsobem se záchranné práce provádět nedaly. Děkujeme moc za pochopení.

Nyní bych Vás také rád seznámil s výsledky ankety a naším rozhodnutím, jak dále pokračovat s úpravou památníku a celkovým rázem návsi. Ankety se zúčastnilo celkem 123 hlasujících (platných), kteří hlasovali takto:

  1. Souhlasím s navrženou úpravou památníku dle vizualizace na obrázku (bez sezení) = 33 hlasů

  2. Souhlasím s navrženou úpravou památníku dle vizualizace na obrázku (včetně sezení na letní sezónu) = 47 hlasů

  3. Jsem pro zachování památníku v současném stavu = 43 hlasů

Poznámka: Vyřazeno bylo celkem 18 online hlasů (16 pro variantu č.1, 1 hlas pro variantu č.2 a 1 hlas pro variantu č.3), všechny hlasy byly vyřazeny ze stejného důvodu, a to neuvedení celého jména a příjmení hlasujícího, tak abychom byli schopni zabránit případným duplikovaným odpovědím.

Z výše uvedeného vyplývá, že více jak 65 % (80 hlasů) občanů je pro obnovu památníku v nově navržené variantě od nezávislé zahradní architektky, a pouze 35 % (43 hlasů) je pro zachování památníku v jeho současné podobě. Co se týká sezení, tak někteří občané, kteří hlasovali pro zachování současné varianty hlasovali zároveň s požadavkem „bez sezení“, ty jsme pak samozřejmě započítali. Celkově tedy zvítězila varianta „náves včetně sezení“ 87 ku 36 hlasům.

Během vypsané ankety však pan Zděněk Schaffelhofer st. přinesl stanovisko 23 občanů obce (někteří z nich hlasovali i v anketě), kteří trvali na zachování současné podoby památníku a dále vyjádřil svůj nesouhlas s podobou dotazníku, protože je z jeho pohledu zavádějící, a nedává místním obyvatelům správně na výběr. Jako zastupitelstvo obce jsme dané samozřejmě probrali a s výtkami k dotazníku nemůžeme souhlasit a ani jsme od Vás občanů žádné podobné připomínky nezaznamenali.

Úkolem starosty a zastupitelstva obce, je snažit se o obec pečovat s co nejlepšími úmysly a záměry, a to bez snahy prosadit jakékoli osobní záměry, proto je nás také v zastupitelstvu sedm zástupců a vše musíme vždy odhlasovat většinově, a to se také děje! Nad každým záměrem vždy dlouze diskutujeme, snažíme se na věci dívat z více stran a pohledů a teprve poté hlasujeme. Stejně tak tomu bylo i úpravy lip a památníku, oboje je skutečně v žalostném stavu a více jak 10 let na něm neproběhla žádná větší údržba. O to více nás proto překvapilo zmíněné stanovisko občanů, kteří najednou trvali na zachování „památky“, o kterou se přitom v obci dlouhodobě nikdo nestaral. My jsme se pouze rozhodli tento podle nás neutěšený stav napravit, proto jsme pozvali odborníky na danou problematiku (arboristé a zahradní architekt), kteří navrhli postup záchrany lip a obnovy památníku. Určitě jsme k tomu nepřistupovali se snahou prosadit nějaký svůj osobní záměr a snahou anketu manipulovat.

Jak jsem psal výše, úkolem starosty a zastupitelů je najít ty nejlepší postupy a záměry a snažit se je prosazovat ve prospěch obce a klidného soužití nás všech občanů. Je potřeba si uvědomit, že každý nový záměr, v obci bude mít vždy své příznivce a své odpůrce, ale je na naší vzájemné diskusi a snaze o pochopení jeden druhého, najít kompromis, tak aby se nám v obci žilo co nejlépe. Proto jsem věnoval čas a hledal v kronikách, jak to s památníkem v obci bylo, kdy vznikl, za jakých okolností, zda s oplocením či nikoli. Níže Vám posílám přepis obecní kroniky, kde se můžete dozvědět veškeré podrobnosti a přikládám i fotokopii jako přílohu. Citace z kroniky:


Informace o záchraně lip, výsledcích ankety a budoucnosti památníku na návsi„V roce 1924 byly činěny návrhy, aby v naší obci byl zřízen památník na počest padlým vojínům. Na to výbor pro postavení onoho památníku, jednak sbírkou mezi občany, kteráž činila Kč 1.100. Jednak sbírkami ze zábav let předešlých, jenž uloženo bylo v záložně Kč 804,29, k tomu výtěžek ze zábavy při odhalení pomníku dne 5. července 1924, Kč 433,70. Celkový příjem 2.337,99.

Pomník s postavením od sochaře J. Křivánka v Č. Budějovicích i s nápisy stál Kč 2.464.50, zahrádka železná bez základu a bez natření Kč 795, základ pod zahrádku a pod pomník potřeboval 8 q 50 kg cementu á 40 K, Kč 420, za barvu a nátěr plotu aj. Kč 25.50. Celkové vydání Kč 3.705,00. Zbytek dluhu splácel výbor se zábav každým rokem konaných, tj. Kč 1.367,01 a r. 1926. Práci zednickou vykonal zdarma Matěj Němec, natěračskou práci vykonal zdarma Jan Erhart, kterýž postavil též plot a Ludvík Vencálek. Potřebné úpravy udělali zdarma sousedé.“


Jak vidíte, tak památník oslaví příští týden 5. července 2023 své 99. narozeniny a příští rok tak oslaví významné jubileum (100 let!), i proto si zaslouží obnovu a řádnou péči. Na základě výsledků ankety, historických informací a snahy najít kompromis mezi všemi stranami a názory v anketě, tak aby památník v obci byl i dalších 100 let a byl skutečnou památkou a chloubou návsi, jsme se rozhodli posunout sezení mimo prostor „pod lípou“ a přesunout ho k hospodě, tak abychom zachovali pietu místa a životaschopnost stoleté lípy, kterou se nyní snažíme zachránit, jak bylo navrženo ve vizualizaci a odsouhlaseno občany. Stejně tak jsme se rozhodli pro umístění nižších vyvýšených záhonů s kvetoucími květinami kolem památníku, kompletním vyčištěním památníku, včetně obnovy písma.

Dále jsme posuzovali, zda by byla možnost současný plot zachovat, ale bohužel jeho stav není kvůli zanedbané údržbě skutečně dobrý, proto jsme se po dohodě s odborníky dohodli, že necháme vyrobit zcela nový kovaný plot, na stejné podezdívce v podobné variantě, tak aby byl zachován celkový ráz památníku. Zároveň bychom pod lípy umístily nové kniho lavičky s logem obce, které jste mohli vidět na „Doubravických slavnostech“ nebo v naší „lipové aleji“.

Doufáme, že z výše uvedeného je jasně vidět, že nám jde skutečně v první řadě o zájmy obce a nikoli své osobní nebo jakékoli další zájmové skupiny. Snažili jsme se opravdu mezi všemi názory najít kompromisní řešení, tak aby památník působil jako hezké místo v centru naší obce a byl zachován i současný vzhled památníku, ale v provedení, které vydrží dalších 100 let.

V případě, že byste měli zásadní výhrady k námi zvolenému postupu, tak Vaše připomínky rádi uslyšíme na jakémkoli zasedání zastupitelstva obce, které je vždy veřejné. Jak vidíte i na výsledcích současné ankety, na jednu věc bude vždy mnohem více názorů a rozhodnout něco není ani pro nás vždy jednoduché. Věřte však, že se vše snažíme ale vždy dělat v zájmu obce.

Za celé zastupitelstvo obce s přáním všeho dobrého,

Radim Šupka
starosta obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopis-vysledky-ankety-lipy-a-pamatnik-2023.pdf 648.6 Kb
kronika-doubravice-pamatnik.jpg 498.2 Kb