Aktuality

Aktualizace! Problémy s přístupem k autobusové zastávce č.11 v Nových Hodějovicích (točna)

Aktualizace! Problémy s přístupem k autobusové zastávce č.11 v Nových Hodějovicích (točna)Vážení spoluobčané,

na základě jednání dotčených subjektů (objednavatel, realizační firma a obec Doubravice) došlo k částečnému posunu a přístup k zastávce MHD č.11 po dobu rekonstrukce a výstavby další části kruhového objezdu bude pro občany Doubravice zajištěn jednou z níže uvedených možností:

  1. Zřízení provizorní komunikace pro pěší po druhé straně komunikace, než se v současností chodí. Tato trasa by byla vedena za svodidlem a znamenalo by to udělat 2x provizorní přechod pro chodce.
  2. Zřízení náhradní autobusové přepravy mezi obcí Doubravice a točnou MHD č.11. Předpoklad provozu přepravy by byl denně od 6:30 do 17:00.

Doufáme, že jsme Vás alespoň trochu uklidnili a potěšili. O finální variantě a výsledku jednání Vás samozřejmě budeme co nejdříve informovat.

OÚ Doubravice