Úřední deska

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce - Nedabylsko, Doubravice

DOUB-009/2024

Přílohy