Úřední deska

Oznámení o povinnosti vyplívající z novely zákona 250/2000Sb.,