Úřední deska

Oznámení o povinnosti vyplívající novelye zákona 250/2000 Sb.