Aktuality

Usnesení z výroční členské schůze Spolku Filipovec

Výroční členská schůze Spolku Filipovec pověřuje výbor a předsedu, aby předložili zastupitelstvu obce Doubravice usnesení členské schůze v tomto znění:

Usnesení z výroční členské schůze Spolku FilipovecSpolek Filipovec chce v souladu se svým programem a stanovami pokračovat v úspěšné a dlouhodobé spolupráci s obecním zastupitelstvem a podporovat a organizovat činnost v obci jak v oblasti kultury, sportu a zájmové činnosti, tak v oblasti harmonického rozvoje obce.

Spolek Filipovec žádá zastupitelstvo, aby při plánování dalšího územního rozvoje obce v připravovaném 10-letém plánu respektovalo zásady trvale udržitelného rozvoje. Zejména se jedná o územní plán, který je ve stávající podobě, která byla přijatá a schválená před několika lety, vyhovující i pro další období, a má dostatečné rezervy pro takovou výstavbu, která nezmění charakter obce. Počet volných parcel v obci je dostatečný zejména pro místní občany, a rozšiřování nad tento rámec by nevyhnutelně vedlo ke změně celé infrastruktury, a především ke změně venkovského charakteru obce a ztrátě podmínek pro klidný život, což by bylo v rozporu s programem a cíli spolku a jeho členů (aktuálně 98 členů).

Spolek Filipovec dále žádá zastupitelstvo, aby při plánování akcí, které mají vliv na celkový ráz obce, představilo tyto záměry občanům s dostatečným časovým předstihem, a umožnilo jim vyjádřit k nim svůj názor v širší diskusi. Jedná se především o změny dopravní infrastruktury vyvolané soukromými investory (v současnosti o plánovaná výhybiště v ulici od Kubaláků k nádrži), projekt rekonstrukce Filipovce, revitalizaci návsi a rybníka aj.), kde by občané neměli být postavení před „hotovou věc“, ale měli by mít možnost vyjádřit se k záměru předem, než se zadají projekty a vynaloží obecní finanční prostředky. Jako vhodnou formu preferujeme k těmto tématům veřejnou schůzi. Mnoho členů spolku by se také chtělo formou veřejné schůze osobně seznámit se starostou obce.

Usnesení z výroční členské schůze Spolku Filipovec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-cs.pdf 105.7 Kb