Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky vydané obcí Doubravice

Vyhláška č. 1/2003 -  ruší Vyhlášku obce Doubravice o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku.
Vyhláška č.2/2003 -  Ochrana životního prostředí, udržování čistoty a pořádku, ochrana vod a zeleně
Vyhláška č. 3/2003
- O místních poplatcích
Vyhláška č. 1/2004
- O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému     
                                      nakládání se stavebním odpadem.
Vyhláška č. 1/2005 - kterou se stanovuje cena vodného
Vyhláška č. 2/2005 - kterou se ruší OZVyhláška č. 1/2005
Vyhláška č. 3/2005 - kterou se mění OZ Vyhláška č.1/2004 o systému shromažďování,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníhoi odpadu na území obce
Vyhláška č. 4/2005 - Požární řád obce Doubravice
Vyhlaška č. 5/2007 - o úhradě vodného ve dvousložkové formě

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-odstranovani-komunalniho-odpadu.doc 25.6 Kb