Vyhlášky

Nařízení vydaná Obecním úřadem Doubravice

Nařízení č. 2  -   Pálení rostlinného odpadu 
Nařízení č. 1 -   Zákaz používání paliv