Stručně o obci Doubravice

Nejstarší zpráva o vsi Doubravici je z r.1351, i když již roku 1267,tedy o více než 80 let dříve, se v pramenech vyskytuje Sudimír z Letecký pohled na obec DoubraviceDoubravice. Dále se objevují vladykové Trojan (1357) a Drslav z Doubravice (1379). Kdo z nich byl zakladatelem původní tvrze, není známo. Známo není ani kdy se Doubravice dostala do rožmberského majetku a tím patřila k třeboňskému panství. Vilém z Rožmberka daroval Doubravici v r. 1555 za věrné služby svému úředníku Mikuláši Humpolcovi z Tuchoraze, po jehož smrti v r. 1574 držela ves jeho dcera Kateřina z Tuchoraze, provdaná za Bedřicha Šeflingara z Rysdorfu. V r.1591 ji prodala zpátky Vilémovi z Rožmberka. Ten ji dále prodal Lidmile z Hřebene, po jejíž smrti dědictvím přešla na jejího manžela, rožmberského úředníka Bedřicha Froksteina z Načeslavic. Jeho vlastnictví Doubravice je doloženo ještě v r.1620.

Aktuality

Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2020
více
8. zasedání Zastupitelstva jihočeského kraje
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Schválený závěrečný účet za rok 2020
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
více
Svozový plán plastu a papíru v roce 2021
více
Poplatky roku 2021
více
Návrh rozpočtu SMO Pomalší 2021
více
Rozpočtové opatření č.12/2020
více
Web KÚ Sběr nabídek dobrovolníků
Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci. Adresa odkazu je https://www.kraj-jihocesky.cz/evidence-dobrovolniku-vyzva-jihoceskeho-kraje-covid-19 Kontakty vyplněné do tohoto formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb (odbornosti zdrav. a soc.) a Panelu nestátních neziskovýchorganizací, který koordinuje dobrovolnickou pomoc (mimo zdrav. a soc. odborností).
více