Základní informace o obci

Kontaktní a identifikační údaje
 

Obec Doubravice
Doubravice 10
370 06 České Budějovice

IČO: 00581259
Bank. spojení: č.ú.: 460939/0300 (ČSOB České Budějovice)


Kancelář obecního úřadu:


Starosta obce:


Statistické údaje